Ledige lokaler


Slottet har ledige kontorlokaler i 5. og 6. etasje. I august 2021 flyttet Noroff inn i halvparten av 2. etasje, deres administrasjon og faglige stab er også plassert der, totalt ca. 50 personer. I de resterende områdene på 2. etasje sitter ulike teknologiselskaper, samt kontorfellesskapet Q-lab. Dersom du er interessert i å bli en del av det spennende kontorfellesskapet, ser mer her

I 1.etg finner du kantine og Noroffs åpne mingleområdet, samt restauranten Bellas Burritos.

Mulig inndeling i leiearealer og andre løsninger kan utarbeides i dialog med interessenter.

Ledige lokaler:

Slottsquartalet, 6 etg
Areal: 630 kvm
Se mer her

Slottsquartalet, 5 etg
Areal: Fra 441 kvm
Se mer her

Q-lab Kontorfellesskap
Se mer her


For mer informasjon, ta kontakt med Fredrik Andresen på tlf 909 60 109
eller fyll ut skjema under.

ønsker du å blI en del av det unIke mIlJøet?

Vi søker etter flere  virksomheter som kan ha nytte av – og bidra til å forsterke – det unike miljøet midt i Kristiansand.
* Ved å sende inn skjema godtar du våre vilkår
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.