Ledige lokaler

Høyskolen Noroff flyttet inn i Slottet i august 2021, og leier ca. halvparten av
2. etg. Her finner du deres administrasjon og faglige stab, totalt ca. 50 personer. De resterende 1.200 kvm vil nå leies ut til leietakere som vil sette pris på å være i et ungdommelig og teknologifokusert miljø. Nye leietakere vil inviteres til å benytte og Noroffs åpne mingleområder, og til å sette sitt preg på miljøet. Lokalene vil preges av et stort og luftig atrium, og vil også ha god kontakt med mingleområder i 1. etg hvor nye og spennende serveringsløsninger vil etableres. Mulig inndeling i leiearealer er vist på vedlagte plantegning, men andre løsninger kan utarbeides i dialog med interessenter.

Interessert i å leie lokale?
Ta kontakt med Fredrik Andresen på tlf 909 60 109 eller fyll ut skjema under.

ønsker du å blI en del av det unIke mIlJøet?

Vi søker etter flere  virksomheter som kan ha nytte av – og bidra til å forsterke – det unike miljøet midt i Kristiansand.
* Ved å sende inn skjema godtar du våre vilkår
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.