LeIETAKERE

Under finner du dagens leietakere på Slottet.

Noroff

Hos Noroff studerer fremtidens digitale innovatører. Fra første dag får du være hands-on. Fra første dag følger næringslivet med på ditt utdanningsløp. Vi har satt oss i arbeidsgiverstolen og laget en ønskeliste. Deretter har vi laget studieplanen.

schmIdt advokater

Schmidt Advokater består av advokater med bakgrunn fra flere firmaer i Kristiansand. Samlet har vi klart å bygge et firma med solid kompetanse innenfor sentrale fagfelt, og som berører private og næringsdrivende.

Vi ønsker å være et moderne og fremtidsrettet advokatkontor, med fokus på solid håndverk og effektiv drift

gce node

Global Center of Expertise (GCE) NODE is a cluster of companies that supply world-leading technology, products and services to the global energy and maritime industries. Our focus is on building competency and R&D cooperation with national and international partners.

IT REGNSKAP

Tjenestespekteret til IT REGNSKAP AS er kombinert med et godt støtteapparat og dyktige medarbeidere. IT Regnskap har sentrale lokaler på Slottet i Kristiansand. Kontorfellesskapet har støtteapparater innenfor både regnskap og revisjon. IT Regnskap løser så å si alle utfordringer! Deres regnskapsmedarbeidere er kompetente, erfarne, motiverte, unge, effektive, hyggelige, åpne, fleksible og modige. Mange virksomheter velger ut tre-fire verdier for bedriften. IT Regnskap ønsker at alle disse 9 verdiene og egenskapene skal styre måten de arbeider på.

COWI

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Basert på vår verdensledende kompetanse innenfor teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, løser vi utfordringer gjennom vår unike 360°-tilnærming. Slik skaper vi økt verdi for samfunnet, enkeltmenneskene og våre oppdragsgivere – og bidrar til å utvikle bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

Fagforbundet

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med omlag 395 000 medlemmer og er en del av LO. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

KRF

KrF mener at alle har et ansvar for å bry oss om andre mennesker, uansett hvem de er, hva de kan eller hvor de bor. Dette kaller vi nestekjærlighet.

Vi mener at alle mennesker er like mye verdt, og at ingen kan sette en prislapp på et menneske. Dette kaller vi menneskeverd.

KrF mener også at vi må passe på den ene jordkloden vi har. Vi skal passe på menneskene og dyrene som bor her nå og i framtiden. Vi må også bruke de pengene og tingene vi har på en god måte og sørge for at alle mennesker får brukt evnene og talentene sine. Dette kaller vi forvalteransvar.

KrF sin politikk tar nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvaret på alvor. Vi sier også at KrF er et kristendemokratisk parti.

DIGIN

Digin er en ledende IKT-klynge på Sørlandet med over 90 medlemsbedrifter. Visjonen er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger. Medlemsmassen består av bedrifter som driver med IKT utvikling, bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og av akademia. Digin vil gjennom samarbeid og deling gjøre det mulig for sine medlemmer å skape verdier og tjene penger. Det er nå en veldig aktiv digitaliseringsprosess i samfunnet og Digin er et naturlig kontaktpunkt for alle aktører i denne prosessen. Gjennom sine nettverk og aktiviteter vil Digin bidra til høy kompetanse og innovasjon i bransjen.

EFFERA

Markedsledende innenfor sikkerhetsløsninger til tunnelbransjen, leverer elektroniske mannskapslister, sporing av personell og maskiner, brannalarmutstyr, 4G/WiFi-dekning, radioer (UHF/Push-to-Talk) og ventilasjonsstyring.

ONCE

Once® effektiviserer prosesser og hjelper oss til å se bra ut når vi kommuniserer med våre kunder. Systemene deres er veldokumenterte og kan enkelt presenteres for alle parter som trenger forsikring om god prosjektstyring.

Bellas Burrito

Isabel (Bella) Cuadrado Gabrielsen er en Kristiansander som er oppvokst med familie i Norge, Mexico og Spania. Kjærligheten til mat har hun fra alle landene. I Bellas Burrito serverer hun burritos av nydelige friske råvarer, laget med stolthet og lidenskap.

Vi er sikker på at Bellas Burrito restaurant vil la deg oppleve og smake på ekte burrito!  Her legges det mye fokus på å rulle ut kvalitet med frisk smak, krydder og mange valgmuligheter.

Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, Siva-inkubator og Forny-aktør som representerer Sørlandet.Deres visjon er å være en motor for morgendagens verdiskapning, gjennom å bidra til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske- og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Deres forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting. Innoventus Sør er en non-profit aktør som utgjør en forskjell for idehavere ved å utfordre og støtte når nye ideer skal kommersialiseres. Verdiene beskriver hvordan de skal utøve rollen i møte med andre og i deres kommunikasjon generelt. Innoventus Sør skal være engasjerte, mulighetsorienterte, inkluderende og pålitelige.

Trainee Sør

Trainee Sør er et regionalt traineeprogram som omfatter om lag 40 ledende virksomheter på Sørlandet.Traineeprogrammet varer i 18 måneder, fordelt på tre perioder. Som trainee får du erfaring i både offentlig og privat næring. Programmet har en mentorordning og tilbyr både faglige og sosiale aktiviteter. Traineer og virksomheter knytter god kontakt, og blir engasjert i et sterkt nettverk på Sørlandet.Trainee Sør har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Næringen på Sørlandet er i sterk vekst og Trainee Sør skal tiltrekke seg de mest ambisiøse og kompetente hodene og gi dem en unik start på yrkeskarrieren.