LeIETAKERE

Under finner du dagens leietakere på Slottet.

Noroff

Hos Noroff studerer fremtidens digitale innovatører. Fra første dag får du være hands-on. Fra første dag følger næringslivet med på ditt utdanningsløp. Vi har satt oss i arbeidsgiverstolen og laget en ønskeliste. Deretter har vi laget studieplanen.

schmIdt advokater

Schmidt Advokater består av advokater med bakgrunn fra flere firmaer i Kristiansand. Samlet har vi klart å bygge et firma med solid kompetanse innenfor sentrale fagfelt, og som berører private og næringsdrivende.

Vi ønsker å være et moderne og fremtidsrettet advokatkontor, med fokus på solid håndverk og effektiv drift

gce node

Global Center of Expertise (GCE) NODE is a cluster of companies that supply world-leading technology, products and services to the global energy and maritime industries. Our focus is on building competency and R&D cooperation with national and international partners.

CdynamIcs

cDynamics AS was founded in August 2015 as a provider of technical advisory services incorporating CFD and structural analysis to the shipbuilding, composite and renewable energy industries of Norway.

We have since expanded our portfolio of services with the aim of becoming market leaders in our sector, offering a comprehensive consultancy to industry.

In 2017 we moved to larger offices in central Kristiansand and seek to continue our expansion.

COWI

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Basert på vår verdensledende kompetanse innenfor teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, løser vi utfordringer gjennom vår unike 360°-tilnærming. Slik skaper vi økt verdi for samfunnet, enkeltmenneskene og våre oppdragsgivere – og bidrar til å utvikle bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

Fagforbundet

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med omlag 395 000 medlemmer og er en del av LO. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

KRF

KrF mener at alle har et ansvar for å bry oss om andre mennesker, uansett hvem de er, hva de kan eller hvor de bor. Dette kaller vi nestekjærlighet.

Vi mener at alle mennesker er like mye verdt, og at ingen kan sette en prislapp på et menneske. Dette kaller vi menneskeverd.

KrF mener også at vi må passe på den ene jordkloden vi har. Vi skal passe på menneskene og dyrene som bor her nå og i framtiden. Vi må også bruke de pengene og tingene vi har på en god måte og sørge for at alle mennesker får brukt evnene og talentene sine. Dette kaller vi forvalteransvar.

KrF sin politikk tar nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvaret på alvor. Vi sier også at KrF er et kristendemokratisk parti.

REDD BARNA

Redd Barnas verdier bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter og menneskerettighetserklæringen.

Redd Barna bygger på individuelt medlemskap. Vi er en landsdekkende organisasjon hvor medlemmene kan være organisert i Redd Barna-grupper eller være medlemmer i den selvstendige ungdomsorganisasjonen Press. En hver som slutter seg til Redd Barnas formål kan bli medlem.

EFFERA

Markedsledende innenfor sikkerhetsløsninger til tunnelbransjen, leverer elektroniske mannskapslister, sporing av personell og maskiner, brannalarmutstyr, 4G/WiFi-dekning, radioer (UHF/Push-to-Talk) og ventilasjonsstyring.

ONCE

Once® effektiviserer prosesser og hjelper oss til å se bra ut når vi kommuniserer med våre kunder. Systemene deres er veldokumenterte og kan enkelt presenteres for alle parter som trenger forsikring om god prosjektstyring.