SKOLESENTER FOR DIGITALE TALENTER

Med plass til opp mot 400 studenter er Noroff rigget for vekst i nye Slottet.
“Noroffs studenter skal ha følelsen av å komme inn på en arbeidsplass og ikke en skole.”
Noroff School of Technology and Digital Media blir største leietaker i den nye teknologihuben Slottet. Skolen har i dag over 3000 aktive høyskole- og fagskolestudenter fordelt på campuser i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, samt rene online-studenter.

– Flyttingen til Slottet, og det teknologiske miljøet som skapes her, vil gi Noroff et stort løft. Vi får mange spennende teknologibedrifter som naboer. Det blir mange muligheter til å knytte bånd mellom studentmiljøet og bedriftene, sier Torjussen.

I dag er 200 studenter tilknyttet studiestedet i Elvegata. De fleste tar studier på bachelornivå. Med flyttingen til Slottet høsten 2021, regner adm. dir. Lars Erik Torjussen med høy vekst i studenttallet i årene som kommer. Skolen lanserer flere nye fagskoleprogram fra høsten 2021.

Digitalt fokus
Kjernen i Noroffs studietilbud er digitalkompetanse. Utdanningen er yrkesrettet og tilpasset behovene i næringslivet. Det tilbys studier både på fagskole- og høgskolenivå.  

De 21 programmene inneholder alt fra data science, cyber security, UX-design, digital markedsføring og frontend-utvikling, for å nevne noen.

Torjussen sier Noroff passer som hånd i hanske i et teknologisk rettet industrielt miljø.

– Vi ønsker å være tett på næringsliv og bedriftsklynger. Noroffs studenter skal ha følelsen av å komme inn på en arbeidsplass og ikke en skole. Veien mellom våre studenter og næringslivet bør være kortest mulig, sier han.

Samarbeid
Torjussen tror Slottet blir en viktig og nyttig møteplass mellom skole og næringsliv. Studentene vil bidra til å skape et ungt, urbant og dynamisk miljø der bedrifter kan hente og inspirasjon og gode ideer.

– Noroff vil tilføre liv og vitalitet i tillegg til høy kunnskap på datasikkerhet og digitale plattformer.

Dette er etterspurt kompetanse i den digitale transformasjonen som skjer i alle bedrifter. Vi ser for oss at studenter og bedrifter kommer sammen formelt og uformelt og utveksler ideer. Samarbeid om   praksisplasser og felles prosjekter kan bli viktig, sier Torjussen.

Alle utdanningstilbud ved Noroff Fag- og Høyskole er NOKUT-akkreditert og godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

ønsker du å blI en del av det unIke mIlJøet?

Vi søker etter flere  virksomheter som kan ha nytte av – og bidra til å forsterke – det unike miljøet midt i Kristiansand.
* Ved å sende inn skjema godtar du våre vilkår
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Relatert artikkel:

Godt servert

En miks av serveringstilbud på Slottet skal gi møteplasser der unge mennesker i alle aldre søker sammen og trives.
Les mer